DomůRady a TipyČím topit? Pokud můžete, tak nejlépe dřevem

Čím topit? Pokud můžete, tak nejlépe dřevem

Rozhodnutí vlastníků rodinných domů je obvykle kompromisem mezi komfortem, dostupností a cenou. Kolik však opravdu zaplatíte?

Zorientovat se v ceně paliv pro vytápění rodinných domů není nejjednodušší. Některé ceny se uvádějí za kilowatthodinu, jiné za tunu, krychlový či prostorový metr.

Chcete i vy ušetřit na topení? Přečtěte si naše rady…
Aby je bylo možné porovnat, je třeba znát nejen skutečnou výhřevnost paliva, ale také účinnost energetického zdroje, který použijete pro jejich přeměnu na teplo. Navíc, zatímco u elektřiny můžete počítat s tím, že všechna se beze ztrát přemění na teplo, starší kotel na pevné palivo vytrousí přes komín až polovinu energie uložené ve dřevě. Přesto může být kusové dřevo tím nejlevnějším palivem na trhu.

Elektrika je drahá
Čím méně tepla v domácnosti spotřebujete, tím zajímavějším zdrojem je elektrická energie. Levnými topnými tělesy ji lze přeměnit beze ztrát na teplo a plynule regulovat v plném rozsahu tak, aby se pasivní či nízkoenergetický dům nepřetápěl. Cenová politika je nastavena, aby motivovala spotřebitele čerpat energii v hodinách nízké poptávky po energii.

S elektrickým vytápěním je výhodnější počítat již při stavbě či rekonstrukci domu, aby byla zajištěna rovnoměrná distribuce tepla v místnosti. Do dražších energetických zdrojů se vyplatí investovat pouze tehdy, přinesou-li znásobení účinnosti. Příkladem jsou tepelná čerpadla, která využijí elektřinu k tomu, aby koncentrovala latentní teplo ze vzduchu, vody a půdy v okolí domu.

Všechna topná tělesa, která přeměňují elektrickou energii na teplo, mají stejnou účinnost. Pokud vás někdo namlouvá na drahé infračervené panely, zvažte také investici do podlahového či stěnového vytápění. Teplo bude v místnosti rozloženo rovnoměrněji. Propagovanou odlišnost tepla z infračervených panelů neucítíte.

Jak jsme počítali: například ZSE účtují při tarifu DD4 pro akumulační a hybridní vytápění v nízkém tarifu 0,0602 eura za kilowatthodinu spotřebované energie, ve vysokém tarifu poskočí sazba na 0,1402 eura/kWh. Pro přímotopné vytápění je určen tarif s DD5 s cenami 0,4360/0,0546 eura/kWh. Kolik účtují další společnosti, lze nalézt v cenících na jejich webových stránkách. Například SSE účtují v tarifu DD4 nižší cenu než ZSE a podobně. Výpočet nákladů na topení je tak trochu loterií, protože nedokážete předem vyhodnotit, kolik energie utratíte ve vysokém a nízkém tarifu.

Plyn nabízí komfort
Popularitu a velké rozšíření v domácnostech si plyn získal nízkými, dotovanými cenami v období plynofikace, kdy jeho ceny nepřetržitě rostou.

Nabízí téměř stejný komfort jako elektrická energie, nicméně většina tepelných zdrojů se neobejde bez komína. Přeměna na teplo je dobře regulovatelná a každé úsporné opatření v domácnosti se měřitelně projeví na spotřebě. Z pohledu paliv je pro většinu domácností na venkově nepsaným standardem.

Atmosférické kotle spalující zemní plyn dosahují 93procentní účinnosti, kondenzační kotle v nízkoteplotním provozu dokáží využít 109 procent spalného tepla tím, že při kondenzaci odebírají teplo obsažené ve spalinách. Ekonomického provozu domu lze dosáhnout nejen zateplením, ale přechodem na nízkoteplotní podlahové či stěnové vytápění.

Jak jsme počítali: SZP v topném tarifu D3 účtuje 0,0461 eura za kilowatthodinu energie. Pokud však přečerpáte objemový limit, veškerý plyn zaplatíte cenou pro vyšší tarif D4, to je 0,0488 eura. Nepsaným pravidlem je, že čím více plynu utratíte, tím vyšší tarifní cenu za něj platíte. Poslední zvýšení ceny plynu bylo v červenci – šla nahoru o sedm procent. Do konce roku se počítá s dalším růstem ceny.

Pelety chtějí automatiku
Cenově vyrovnanou alternativou ke topení plynem jsou pelety. Jsou rovnocennou náhradou v lokalitách, kde není možné zřídit plynovou přípojku a spotřebitel je ochoten investovat do automatického kotle s elektronickou regulací.

Jednodušší kotle mají násypník s kapacitou na několik dní topení, šikovnější kotle si po celou sezónu poradí se silem umístěným vedle kotelny či s peletami sypanými ve skladovací místnosti.

Pelety se vyrábějí tlakovým lisováním drcené dřeviny či agromateriálu v souladu s normami, aby se zajistil nepřerušený chod kotlů při jejich spalování. I když jsou propagovány jako lokální ekologický zdroj, pravda je jiná. Jejich výroba je náročná na spotřebu energie a vyrobené pelety putují kamiony napříč Evropou.

Jak jsme počítali: pokud při průměrné výhřevnosti 19 GJ/t počítáme s průměrnou cenou 200 eur za tunu, každá kilowatthodina energie uskladněné v peletách spotřebitele vyjde na 0,0379 eura. Při 92procentní účinnosti kotle vyjde každá kilowatthodina vyrobeného tepla na 0,0411 eura. K tomu je třeba připočítat náklady na přepravu a skladování. Cena pelet je k použité surovině neúměrně vysoká a zohledňuje jakousi luxusní společenskou přirážku za komfort a módu.

Brikety nahradí dřevo
Dřevěnou drť, štěpku a agromateriál hrubší zrnitosti lisují zpracovatelé do briket různých tvarů, aby snížili objem paliva na minimum, umožnili jej spalovat ve všech typech ohnisek a zjednodušili s ním manipulaci.

Výsledkem jsou brikety různé hustoty, které jsou dražší alternativou ke kusovému dřevu.

Dražší brikety jsou bezprašně baleny do individuálních balíčků pro snadnou manipulaci, levnější jsou lámány v pytlích či velkoobjemových pytlích. Jelikož se jejich cena odvíjí od hmotnosti, není moc důležité, jaká je jejich hustota. Topení s briketami však vyžaduje trochu citu, protože při zahřátí v peci nabírají na objemu.

Jak jsme počítali: u briket ze dřeva můžeme počítat s výhřevností 18 GJ/t a průměrnou cenou 160 eur za tunu. Za každou kilowatthodinu obsažené energie zaplatí spotřebitel 0,032 eura. Brikety ze slámy mají průměrnou cenu 130 eur za tunu a výhřevnost 17 GJ/t, což se promítne do jejich výhodnější ceny 0,027 eura za kWh.

Do skutečné ceny energie je však třeba promítnout i účinnost spalování v ohništích. Krbová vložka má při plném nominálním výkonu 50procentní účinnost, prohořívací kotel na pevná paliva 65 procent a zplyňovací kotel 80 procent. To zvýší cenu energie o 20 až 50 procent.

Dřevo je nejlevnější
Palivové dřevo je nejlevnějším zdrojem energie, vyžaduje však fyzickou zdatnost při jeho přípravě a manipulaci.

Slovensko je hornatou zemí s bohatstvím lesů, které jsou místním obnovitelným zdrojem paliva. Do kamen putuje dřevní hmota, kterou nelze zužitkovat na řezivo.

Nevýhodou je, že surové dřevo je třeba zbavit podstatné části vody, což trvá rok či dva v závislosti na jeho zpracování. Kulatinu je třeba nařezat, rozdělit na špalíky, pokládat a skladovat až do vysušení. Pokud jste ochotni připlatit si, můžete to nechat na ramenou zpracovatelů.

Jak jsme počítali: Státní lesy ptají za krychlový metr surového smrkového dřeva 25 eur. Při objemové hmotnosti 430 kg/m3 a výhřevnosti 12,5 GJ/t zaplatíte za kilowatthodinu energie obsažené ve dřevě 0,01674 eura. U bukového dřeva s cenou 42 eur za krychlový metr s objemovou hmotností 770kg/m3 a výhřevností 13,1 GJ/t vyjde kilowatthodina na 0,01499 eura. Výpočet kalkuluje s vysušením dřevní hmoty na 25 procent vlhkosti. Cenu je třeba upravit o účinnost kotle stejně jako u briket a hodnotu vlastního času stráveného při přípravě.

Palivové dřevo však lze získat levněji samovýrobou v lesích nebo prostřednictvím deputátu či koupě v místním urbariátu. Samovýroba palivového dříví je zažitý termín pro přihotovení dříví podle instrukcí nebo pod dohledem pracovníka Státních lesů. Místo toho, abyste šli s náklaďákem do skladu lesů a nechali si naložit dřevo, jedete do lesa a připravíte si ho tam. Podle aktuální nabídky to mohou být zbytky po těžbě, které jsou již na zemi, nebo to mohou být označeny stromy na kořeni (například při proříznutí a podobně). Ceny v případě koupě přes deputát jsou zhruba poloviční než ze skladu.
Nejdražší nakoupíte u obchodníků s palivovým dřevem, kteří nabízejí metrovici či štípané dřevo na paletách. Jejich vysoké ceny jsou maskovány za objemová množství v prostorových kubických metrech a prostorových sypaných kubických metrech. Zdrojem palivového dříví může být i pila či dřevařský zpracovatelský závod, který odprodává pilařské řízky.

Uhlí kombinujte
Je fosilní alternativou k palivovému dřevu s možností spalování v široké škále pecí určených pro tento typ paliva.

Vysoká objemová hmotnost, nutnost skladování a prašná manipulace motivuje spotřebitele kombinovat jej s palivovým dřevem, čímž dosahují vysoké výhřevnosti a delšího intervalu mezi přikládáními. Jeho spotřeba je na ústupu.

Uhlí lze s vyšším komfortem spalovat v pecích se zásobníkem. Ekohrášek je granulátem normované velikosti, balené uhlí do zásobníků stojí více než volně sypané. Pro čistší a jednodušší manipulaci sahají prodejci po různých velkoobjemových baleních, která lze ramenem vyložit na místo skladování bez nutnosti dalšího přehazování.

Jak jsme počítali: uolní sklady ptají za tunu hnědého uhlí kostka bilina 145 eur za tunu. Při výhřevnosti 15Gj/t lze kalkulovat s cenou 0,0348 za kilowatthodinu obsažené energie. U černého uhlí je průměrná cena 189 eur za tunu s výhřevností 25 GJ/t, což přináší i nižší cenu 0,0272 eur/kWh. Ceny je třeba opět přepočítat podle efektivnosti spalování kotlů.

Další články autora
- Reklama -PR článek

Nejnovější články